ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ >

Νομικοί Όροι

Νομικοί Όροι

Η είσοδό σας στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα συνιστά γνώση και αποδοχή των παρακάτω όρων και προϋποθέσεων:

1

 

Οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη χρήση των δεδομένων μπορεί να επισείει σε βάρος του θεατή πρόστιμα ή αποζημίωση, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αυτών που συνδέονται με παραβίαση εμπορικών σημάτων, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιωμάτων σε προσωπικά δεδομένα και δικαιωμάτων εκ της δημοσιότητας.

 

2

 

Όλα τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών και τα λογότυπα που βρίσκονται σε αυτή την ιστοσελίδα είναι κατοχυρωμένα ή μη σήματα της Moulinex και των συγγενών της εταιρειών. Κανένα από τα περιεχόμενα της παρούσας ιστοσελίδας δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι χορηγεί με οποιονδήποτε τρόπο οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα για χρήση οποιασδήποτε ευρεσιτεχνίας ή οποιουδήποτε σήματος που εκτίθεται, χωρίς την έγγραφη άδεια του δικαιούχου του σήματος

 

3

 

Οι πληροφορίες αυτής της ιστοσελίδας παρέχονται 'ως έχουν' χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά. Υπονοούμενης εγγύησης εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας ή της εγγύησης που χορηγείται για συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης.  

 

4

 

H Moulinex δεν παρέχει εγγυητικές δηλώσεις για την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών. Η Moulinex δεν φέρει καμία ευθύνη και  υποχρέωση για λάθη ή παραλείψεις στα περιεχόμενα, ή για ενημέρωση ή ορθή πληροφόρηση σε αυτή την ιστοσελίδα. 

 

5

 

Το υλικό αυτής της ιστοσελίδας είναι σχεδιασμένο και μπορείτε να προβείτε σε μεταφορά δεδομένων αποκλειστικά και μόνο για  προσωπική χρήση και όχι για εμπορικό σκοπό. Στα πλαίσια αυτής της άδειας, συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε αντιγραφή αυτής της ιστοσελίδας ή οποιοδήποτε υλικό από αυτή την ιστοσελίδα, θα καλύπτεται από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικού σήματος ή κάθε άλλης ανακοίνωσης άλλου δικαίωματος που περιέχεται σε αυτήν. Η Moulinex διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς κάποια ειδοποίηση, στις πληροφορίες, τα υλικά, τον εξοπλισμό, τις προδιαγραφές, τα προϊόντα και την διαθεσιμότητα των προϊόντων στην ιστοσελίδα.


 

6

 

Η Moulinex δεν είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε άμεσες, τυχαίες, κατ' εξακολούθηση, έμμεσες, ή παράνομες βλάβες που προκύπτουν από την πρόσβαση σας ή τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας ή οποιασδήποτε συνδεδεμένης ιστοσελίδας.  

 

7

 

Αυτή ή ιστοσελίδα μπορεί να συνδεθεί με άλλες ιστοσελίδες, οι οποίες δεν συντηρούνται από την Moulinex. Η Moulinex δεν είναι αρμόδια για το περιεχόμενο εκείνων των συνδεμένων ιστοσελίδων, και η σύνδεση δεν υπονοεί την επικύρωση από την Moulinex του περιεχομένου σε τέτοιες συνδεμένες ιστοσελίδες και δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε συνέπεια ως αποτέλεσμα της χρήσης της συνδεμένης ιστοσελίδας.

 

Αν κάποιος αναγνώστης παρέχει κάποια πληροφόρηση όπως ερώτηση, σχόλιο, πρόταση πάνω σε οποιοδήποτε κείμενο στην ιστοσελίδα, η πληροφόρηση αυτή θα θεωρηθεί μη απόρρητη, μη αποκλειστική και περιουσία της Moulinex. Η Moulinex δεν έχει καμμία υποχρέωση σε ότι αφορά την συγκεκριμένη πληροφόρηση και είναι ελεύθερη να αναπαράγει, να χρησιμοποιήσει, να αποκαλύψει και να διανέμει την πληροφόρηση σε άλλους χωρίς κανένα περιορισμό. Επίσης, η Moulinex είναι ελεύθερη να χρησιμοποιήσει οποιεσδήποτε ιδέες, έννοιες, τεχνογνωσία ή τεχνικές που περιέχονται σε αυτή τη πληροφόρηση για οποιονδήποτε σκοπό ακόμα και να αναπτύξει, να παράγει και να προωθήσει προϊόντα χρησιμοποιώντας αυτή τη πληροφόρηση.

 

Σας πληροφορούμε ότι η εχεμύθεια της πληροφόρησης μέσω διαδικτύου δεν είναι εγγυημένη. Η πληροφόρηση που παραλαμβάνεται προορίζεται αποκλειστικά στο Groupe Seb και στις θυγατρικές του. Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης  της συγκεκριμένης πληροφόρησης από το Groupe Seb Γαλλίας (Loi Informatique et Liberte du 6 Janvier 1978).